22 Ekim 2017 Pazar

Soba Karalı Köpüş Türkçe ve İngilizce Tarif / Dirty Dog English and Turkish Pattern


Dirty Dog English Pattern Bellow the Page


Yine yapmış olduğumuz bir grup çalışmasıyla sizlerin karşısındayım. Bu sefer sadece Türkiye'den arkadaşlar örmedi. Başka başka ülkelerden arkadaşlar da bu şirin etkinliğimize katılarak bizlerle beraber ördüler.

Dalgıç köpeğin sahibi sevgili Gabriela'nın instagram adresi: 
https://www.instagram.com/gabye.martine/

Diğer arkdaşların intsgaram adresleri ise:

Sevgili Melikecee: https://www.instagram.com/_melikecee_/

Sevgili Elifin Amigurumi Oyuncakları : https://www.instagram.com/elifin_amigurumioyuncaklari/

Kullanılan Terimler:
Sh: sihirli halke
a: azatlma / eksiltme
x: sık iğne
v: arttırma / aynı ilmeğe iki sık iğne yapma
w: aynı ilmeğe üç sık iğne yapma
m: üç ilmeği aynı anda örme
dc: ikili trabzan
hdc: yalancı sık iğne / tekli trabzan
flo: ön ilmekten örme
blo: arka ilmekten örme


Amigurumi Soba Karalı Köpüş Türkçe Tarif
↓↓↓
Eller (2tane)
1. sh içine 6x (6)
2. 6v (12)
3. (x,v)*6 (18)
4. – 7. 18x
8. (7x,a)*2 (16)
leithygurumi
9. 16x
10. (6x,a)*2 (14)
11. 14x
12. (5x,a)*2 (12)
13. – 20. 12x
Dikmek için uzunca bir ip bırakıyoruz.


Ayaklar (2tane)
1. sh içine 6x (6)
2. 6v (12)
3. (x,v)*6 (18)
4. (2x,v)*6 (24)
5. (3x,v)*6 (30)
6. – 8. 30x
9. 6x, (a,x)*6,6x (24)
10. 6x, (a,x)*4, 6x (20)
11. – 15. 20x
16. 3x,a, 10x, a, 3x (18)
17. 18x
18. 3x, a, 8x, a, 3x (16)
leithygurumi
19. 16x
Birinci bacağı ördükten sonar ipi koparıyoruz ve ardından ikinci bacağı örüyoruz. İkinci bacağın bitişinde ipi koparmadan gövdeyi örmeye devam edeceğiz.

Gövde
İki bacak arasına 6zincir çekiyoruz ve bacakları bu zincir sayesind birbirine birleştiriyoruz.
0. Birinci bacaktan 16x, zincir üzerinden 6x, ikinci bacaktan 16x, zincir üzerinden 6x (44)
1.4x, v, 5x, v, 14x, v, 5x, v, 12x (48)
2. (5x,v)*8 (56)
leithygurumi
3. x, (8x,v)*3, x, (8x,v)*3 (62)
4. – 13. 62x
14. 10x,a, 6x, a, 42x (60)
15. (8x,a)*6 (54)
16. (3x,a,4x)* 6 (48)
17. – 18. 48x
19. (a,6x)*6 (42)
20. 42x
21. (5x,a)*6 (36)
22. – 24. 36x
25. (4x,a)*6 (30)
leithygurumi
26. Kolları tam sağda ve solda 4x ile birleştirerek gövdeyle beraber örüyoruz. (30)
27. Sağda ve solda kolların kalan kısımlarının üstünden geçerek  sıra sonuna kadar ilerliyoruz. (Kollarda kalan sık iğne kısımları 8x olmalı.)
Toplamda elimizde 38x olacak.
28. Tam kolların üzerine gelecek şekilde birinci kolun üst kısmında 4 eksiltme, ikinci kolun üstünde 4 eksiltme yaparak geri kalanların tamamını sık iğne yaparak örüyoruz. (30)
29. (3x,a)*6 (24)
30. (2x,a)*6 (18)
31. (x,a)*6 (12)
32. 12x
İpi koparmıyoruz ve kafayı örmeye devam ediyoruz.Kafa
1. 12v (24)
2. (3x,v)*6 (30)
3. (v, 4x)*6 (36)
4. (3x,v, 2x)*6 (42)
5. (6x,v)*6 (48)
6. (v, 7x)*6 (54)
7. (4x,v, 4x)*6 (60)
8. (9x,v)*6 (66)
9. (v, 10x)*6 (72)
10. – 13. 72x
 (eksiltmelerin ön tarafa gelmesine dikkat ederek örüyoruz.)
14. 25x, (a,2x)*5, a, 25x (66)
15. 66x
16. 22x, (a,2x)*5, a, 22x (60)
17. – 19. 60x
20. 16x, a, 3x, a, 3x, a, 4x, a, 3x, a, 3x, a, 16x (54)
21. 54x
22. (7x,a)*6 (48)
23. (a,6x)*6 (42)
leithygurumi
24. (2x,a, 3x)*6 (36)
25. (4x,a)*6 (30)
26. (a, 3x)*6 (24)
27. (2x,a)*6 (18)
28. (a,x)*6 (12)
29. 6a (6)
İçini doldurup tamamen kapatıyoruz.

Kuyruk
1. Sh içine 8x
2. – 3. 8x
4. v, 7x (9)
5. v, 8x (10)
6. v, 9x (11)
7. v,10x (12)
8. v, 11x (13)
9. v, 12x (14)
10. v, 13x (15)
11. v, 14x (16)
leithygurumi
12. v, 15x (17)
13. v, 16x (18)
İçini doldurup görsellere bakarak kuyruğu gövdeye dikiyoruz.Kulaklar (2tane)
1. sh içine 6x (6)
leithygurumi
2. 6v (12)
3. 2x,3v,3x,3v,x (18)
4. 3x, 3v, 6x, 3v, 3x (24)
5. 4x, 3v, 9x, 3v, 5x (30)
6. 5x, 3v, 12x, 3v, 7x (36)
7. – 10. 36x
11. 6x, 2a, 16x, 2a, 6x (32)
12. 32x
13. 6x, a, 15x, a, 7x (30)
14.30x
15. 5x, a, 14x, a, 7x (28)
16. 28x
17. 5x, a, 14x, a, 5x (26)
leithygurumi
18. 4x, a, 12x, a, 6x (24)
19. 3x, a, 11x, a, 6x (22)
20. 3x, a, 10x, a, 5x (20)
21. 3x,a, 8x,a, 5x (18)
22. (x,a)*6 (12)

Burun
Siyah iple
1. 5zincir çekiyoruz ve ikinci ilmekten itibaren
2. 3x, aynı ilmeğe 4x, 3x, aynı ilmeğe 4x (14)
3. 3x, 4v, 3x, 4v (22)
leithygurumi
4. 3x, (x,v)*4, 3x, (x,v)*4 (30)
5. 3x, (2x,a)*4, 3x, (2x,a)*4 (22)


Amigurumi Dirty Dog English Pattern
↓↓↓
Hands (Make 2)
1. 6 sc in magic ring (6)
2. 6inc (12)
3. (1sc, 1inc)*6 (18)
4. – 7. 18sc
leithygurumi
8. (7sc, 1dec)*2 (16)
9. 16sc
10. (6sc, 1dec)*2 (14)
11. 14sc
12. (5sc, 1dec)*2 (12)
13. – 20. 12sc

Foot and Legs (Make 2)
1. 6 sc in magic ring (6)
2. 6inc (12)
3. (1sc, 1inc)*6 (18)
4. (2sc, 1inc)*6 (24)
5. (3sc, 1inc)*6 (30)
leithygurumi
6. – 8. 30sc
9. 6sc, (1dec,1sc)*6,6sc (24)
10. 6sc, (1dec, 1sc)*4, 6sc (20)
11. – 15. 20sc
16. 3sc,1dec, 10sc, 1dec, 3sc (18)
17. 18sc
18. 3sc, 1dec, 8sc, 1dec, 3sc (16)
19. 16sc
leithygurumi
If u finished the first leg, please cut the yarn.
If u finished the second leg, please don’t cut the yarn and we will continue making the body.Body
Continue  5chain and the join first leg.
0. 16sc on the first leg, 6sc on the chain, 16sc on the second leg, 6sc on the chain (44)
1.4sc, 1inc, 5sc, 1inc, 14sc, 1inc, 5sc, 1inc, 12sc (48)
2. (5sc, 1inc)*8 (56)
3. sc, (8sc, 1inc)*3, sc, (8sc, 1inc)*3 (62)
4. – 13. 62sc
14. 10sc, 1dec, 6sc, 1dec, 42sc (60)
15. (8sc, 1dec)*6 (54)
16. (3sc, 1dec,4sc)* 6 (48)
17. – 18. 48sc
19. (1dec, 6sc)*6 (42)
20. 42sc
leithygurumi
21. (5sc, 1dec)*6 (36)
22. – 24. 36sc
25. (4sc, 1dec)*6 (30)
26. Make 4 sc on the first arms, continue making sc on the body, make 4sc on the second arms and continue making sc on the body (30)
leithygurumi
27. Make 8 sc on the first arms, continue making sc on the body, make 8sc on the second arms and continue making sc on the body (38)
28. Make 4dec on the first arms, continue making sc on the body, make 4dec on the second arms and continue making sc on the body. (30)
leithygurumi
29. (3sc, 1dec)*6 (24)
30. (2sc, 1dec)*6 (18)
31. (1sc, 1dec)*6 (12)
32. 12sc


Head
0.Make 12 sc in the circle (12)
1. 12inc (24)
2. (3sc, 1inc)*6 (30)
3. (1inc, 4sc)*6 (36)
4. (3sc, 1inc, 2sc)*6 (42)
5. (6sc, 1inc)*6 (48)
leithygurumi
6. (1inc, 7sc)*6 (54)
7. (4sc, 1inc, 4sc)*6 (60)
8. (9sc, 1inc)*6 (66)
9. (1inc, 10sc)*6 (72)
10. – 13. 72sc
leithygurumi
14. 25sc, (1dec, 2sc)*5, 1dec, 25sc (66)
15. 66sc
16. 22sc, (1dec, 2sc)*5, 1dec, 22sc (60)
17. – 19. 60sc
20. 16sc, 1dec, 3sc,  1dec, 3sc, 1dec, 4sc, 1dec, 3sc, 1dec, 3sc, 1dec, 16sc (54)
21. 54sc
leithygurumi
22. (7sc, 1dec)*6 (48)
23. (1dec, 6sc)*6 (42)
24. (2sc, 1dec, 3sc)*6 (36)
25. (4sc, 1dec)*6 (30)
leithygurumi
26. (1dec, 3sc)*6 (24)
27. (2sc, 1dec)*6 (18)
28. (1dec, 1sc)*6 (12)
29. 6dec (6)


Tail
1. 8sc in magic ring (8)
2. – 3. 8sc
4. 1inc, 7sc (9)
5. 1inc, 8sc (10)
6. 1inc, 9sc (11)
7. 1inc,10sc (12)
8. 1inc, 11sc (13)
9. 1inc, 12sc (14)
10. 1inc, 13sc (15)
leithygurumi
11. 1inc, 14sc (16)
12. 1inc, 15sc (17)
13. 1inc, 16sc (18)

Ears (Make2)
1. 6 sc in magic ring (6)
2. 6inc (12)
3. 2sc, 3inc, 3sc, 3inc, 1sc (18)
4. 3sc, 3inc, 6sc, 3inc, 3sc (24)
5. 4sc, 3inc, 9sc, 3inc, 5sc (30)
6. 5sc, 3inc, 12sc, 3inc, 7sc (36)
7. – 10. 36sc
leithygurumi
11. 6sc, 2dec, 16sc, 2dec, 6sc (32)
12. 32sc
13. 6sc, 1dec, 15sc, 1dec, 7sc (30)
14.30sc
15. 5sc, 1dec, 14sc, 1dec, 7sc (28)
16. 28sc
leithygurumi
17. 5sc, 1dec, 14sc, 1dec, 5sc (26)
18. 4sc, 1dec, 12sc, 1dec, 6sc (24)
19. 3sc, 1dec, 11sc, 1dec, 6sc (22)
20. 3sc, 1dec, 10sc, 1dec, 5sc (20)
21. 3sc,dec, 8sc,dec, 5sc (18)
22. (1sc, 1dec)*6 (12)Nose
Start with black yarn
1. Make 5 chain and start with second chain
2. 3sc, 4sc in 1 sc, 3sc, 4sc in 1sc (14)
3. 3sc, 4inc, 3sc, 4inc (22)
leithygurumi
4. 3sc, (1sc, 1inc)*4, 3sc, (1sc, 1inc)*4 (30)
5. 3sc, (2sc, 1dec)*4, 3sc, (2sc, 1dec)*4 (22)

Hiç yorum yok :