30 Ekim 2017 Pazartesi

Yavru Köpek Max Türkçe Tarif / Puppy Max English Pattern

Puppy Max English Pattern Bellow the Page

Herkese merhabalar :) Yine bir grup etkinliği tarifimizle sizin karşınızdayım. Bu sefer grupça minik köpek Max'i ördük :)

Umarım sizler de örerken zevk alırsınız. Herkese şimdiden kolay gelsin.

Tarifte Kullanılan Terimler
Sh: sihirli halka
X: sık iğne
a: azaltma / eksiltme
v : arttırma / aynı ilmek içine iki sık iğne yapmak
hdc: yalancı sık iğne / tekli trabzan
dc: ikili trabzan
tr: üçlü trabzan
w: aynı ilmek içine üç sık iğne yapmak
m: üç ilmeği aynı anda örme
hdcv: yalancı sık iğne arttırm
dcv: ikili trabzan arttırma
trv: üçlü trabzan arttırma
hdca: tekli trabzan azaltma
dca: ikili trabzan azaltma
tra: üçlü trabzan azaltma
zn: zincir
cc:  ilmek kaydırma
( , )*6 : parantez içinde yazanları altı kez yapma


Yavru Köpek Max Türkçe Tarif
↓↓↓


Ön Ayaklar (2tane) ve Vücut
1. sh içine 6x (6)
2. 6v (12)
leithygurumi
3. (1x,1v)*6 (18)
4. (2x, 1v)*6 (24)
5. (7x, 1v)*3 (27)
6. – 7. 27x
8. 6x, 3a, 1hdc, 3a, 7x (21)
9. – 23. 21x
leithygurumi
Birinci bacağı örünce ipi koparıyoruz. İkinci bacağı ördükten sonra iki zincir çekiyor ve birinci bacağa bağlanıyoruz.
24. Birinci bacak üzerinden 21x, zincir üzerinden 2x, ikinci bacak üzerinden 21x, zincir üzerinden 2x (46)
25. (22x, 1v)*2 (48)
26. – 45. 48x
leithygurumi
46. (6x, 1a)*6 (42)
47. (5x, 1a)*6 (36)
48. (4x, 1a)*6 (30)
49. (3x, 1a)*6 (24)
50. (2x, 1a)*6 (18)
51. (1x, 1a)*6 (12)
52. 6a (6)
leithygurumi
İçini doldurup, tamamen kapatıyoruz.


Arka Ayaklar (2tane)
1. sh içine 6x (6)
leithygurumi
2. 6v (12)
3. (1x,1v)*6 (18)
4. (2x, 1v)*6 (24)
5. (7x, 1v)*3 (27)
6. – 7. 27x
leithygurumi
8. 6x, 3a, 1hdc, 3a, 7x (21)
9. – 23. 21x

Kuyruk
1. sh içine 6x (6)
2. (1x, 1v)*3 (9)
3. 9x (9)
leithygurumi
4. (2x, 1v)*3 (12)
5. – 6. 12x
7. (3x, 1v)*3 (15)
8. – 16. 15x

Atkı
110 zincir çekiyoruz ve ardından ikinci ilmekten itibaren 110x yapıyoruz.
Kulaklar (2tane)
6 zincir çekiyoruz ve ikinci ilmekten itibaren örmeye başlıyoruz.
1. 5x, 1zn, dön (5)
leithygurumi
2. 1v, 3x, 1v, 1zn, dön (7)
3. 7x, 1zn, dön
leithygurumi
4. 1v, 5x, 1v, 1zn, dön (9)
5. 9x, 1zn, dön
6. 1v, 7x, 1v, 1zn, dön (11)
7. – 10. 11x, 1zn, dön
11. 1a, 7x, 1a, 1zn, dön (9)
12. 1a, 5x, 1a, 1zn, dön (7)
13. 1a, 3x, 1a, 1zn, dön (5)
14. 1x, 1a, 1a (3)
Çevresinin tamamını sık iğne ile geçtikten sonra kafaya uygun şekilde dikiyoruz.

Baş
1. sh içine 6x (6)
2. 6v (12)
leithygurumi
3. (1x,1v)*6 (18)
4. (2x, 1v)*6 (24)
5. (3x, 1v)*6 (30)
6. (4x, 1v)*6 (36)
7. – 14. 36x
leithygurumi
15. 12x, 12hdcv, 12x (48)
Gözleri hdc kısımlarının üstüne uygun şekilde ister dikersiniz, ister yapıştırırsınız, isterseniz de kilitli göz kullanırsınız. Tercih size kalmış.
16. 19x, (x,v)*6, 17x (54)
17. – 27. 54x
leithygurumi
28. (7x,1a)*6 (48)
29. (6x, 1a)*6 (42)
30. (5x, 1a)*6 (36)
31. (4x, 1a)*6 (30)
32. (3x, 1a)*6 (24)
33. (2x, 1a)*6 (18)
leithygurumi
34. (1x, 1a)*6 (12)
35. 6a (6)
İçini doldurup, tamamen kapatıyoruz.


Puppy Max English Pattern
↓↓↓Front Legs (Make 2) and Body

1. 6 sc in magic ring(6)
2. 6inc (12)
leithygurumi
3. (1sc,1inc)*6 (18)
4. (2sc, 1inc)*6 (24)
5. (7sc, 1inc)*3 (27)
6. – 7. 27sc
leithygurumi
8. 6sc, 3dec, 1hdc, 3dec, 7sc (21)
9. – 23. 21sc
leithygurumi
Make 2 chain and the join first leg.
24. 21sc on the first leg, 2sc on the chain, 21sc on the second leg, 2sc on the chain (46)
25. (22sc, 1inc)*2 (48)
26. – 45. 48sc
leithygurumi
46. (6sc, 1dec)*6 (42)
47. (5sc, 1dec)*6 (36)
48. (4sc, 1dec)*6 (30)
49. (3sc, 1dec)*6 (24)
50. (2sc, 1dec)*6 (18)
51. (1sc, 1dec)*6 (12)
52. 6dec (6)
Stuff and close.


Back Legs (Make 2)
1. 6 sc in magic ring(6)
2. 6inc (12)
leithygurumi
3. (1sc,1inc)*6 (18)
4. (2sc, 1inc)*6 (24)
5. (7sc, 1inc)*3 (27)
6. – 7. 27sc
leithygurumi
8. 6sc, 3dec, 1hdc, 3dec, 7sc (21)
9. – 23. 21sc

Tail
1. 6 sc in magic ring(6)
2. (1sc, 1inc)*3 (9)
3. 9sc (9)
leithygurumi
4. (2sc, 1inc)*3 (12)
5. – 6. 12sc
7. (3sc, 1inc)*3 (15)
8. – 16. 15sc
leithygurumi

Scarf
Make 111 chain and continue second chain and make 110 scEars (Make2)
Make 6 chain and start second chain.
1. 5sc, 1 chain and return(5)
2. 1inc, 3sc, 1inc, 1 chain and return(7)
3. 7sc, 1zn, dön
leithygurumi
4. 1inc, 5sc, 1inc, 1 chain and return(9)
5. 9sc, 1 chain and return
6. 1inc, 7sc, 1inc, 1 chain and return(11)
7. – 10. 11sc, 1zn, dön
11. 1dec, 7sc, 1dec, 1 chain and return(9)
12. 1dec, 5sc, 1dec, 1 chain and return(7)
13. 1dec, 3sc, 1dec, 1 chain and return(5)
14. 1sc, 1dec, 1dec (3)
Make sc all around the ears.


Head
1. 6 sc in magic ring(6)
2. 6inc (12)
3. (1sc,1inc)*6 (18)
4. (2sc, 1inc)*6 (24)
5. (3sc, 1inc)*6 (30)
6. (4sc, 1inc)*6 (36)
leithygurumi
7. – 14. 36sc
15. 12sc, (2hdc in 1sc)*12, 12sc (48)
Put safety eyes on the hdc row.
16. 19sc, (1sc, 1inc)*6, 17sc (54)
17. – 27. 54sc
leithygurumi
28. (7sc,1dec)*6 (48)
29. (6sc, 1dec)*6 (42)
30. (5sc, 1dec)*6 (36)
leithygurumi
31. (4sc, 1dec)*6 (30)
32. (3sc, 1dec)*6 (24)
33. (2sc, 1dec)*6 (18)
34. (1sc, 1dec)*6 (12)
35. 6dec (6)
Stuf and close.

Hiç yorum yok :