18 Ocak 2018 Perşembe

Amigurumi Melek Bebek Türkçe ve İngilizce Tarif / Amigurumi Angel Doll English and Turkish Pattern

Merhaba arkadaşlar. İzinli bir bebek çevirisiyle karşınıdayım. Orijinal tarifin sahibi Zombiegurumi'nin diğer tariflerine ulaşmak isterseniz linke tıklayabilirsiniz.

http://zombiegurumi.blogspot.com.tr/2017/12/angelito-amigurumi-patron-gratis.htmlAngel Doll English Patter Below The Page.
Please scroll down for the english pattern.

Tarifte kullandığımız terimler:
x sık iğne
a azaltma, eksiltme
v arttırma, aynı ilmeğe iki sık iğne yapmak
dc v aynı ilmeğe iki tane ikili trabzan yapmak
hdc yalancı sık iğne
hdc v aynı ilmeğe iki tane yalancı sık iğne açmak
sh sihirli halka

Amigurumi Melek Bebek Türkçe Tarif

↓↓↓

Baş
Ten rengi iple örmeye başlıyoruz.
1.sh içine 14x (Açıklığı kapamıyoruz)


2. (4v, 3x)*2 (22)
3. [(1x,1v)*4, 3x]*2 (30)
4. [(2x,1v)*4, 3x]*2 (38)
5. [(3x,1v)*4, 3x]*2 (46)
6. [(4x,1v)*4, 3x]*2 (54)
7. – 17 54x
leithygurumi
18. (7x, 1a)*6 (48)
19. (6x, 1a)*6 (42)
20. (5x, 1a)*6 (36)
21. (4x, 1a)*6 (30)
leithygurumi
22. (3x, 1a)*6 (24)
23. (2x, 1a)*6 (18)
24. (1x, 1a)*6 (12)
25. 6a (6)
Gözleri işleyerek yapıyoruz. Bu yüzden yer belirtmiyorum.
Ayrıntılı göz işlemesi tarifi için linke bakabilirsiniz.Kollar (2tane)
Ten rengi iple örmeye başlıyoruz.
1. sh içine 5x
2. 5v (10)
3. – 5. 10x
leithygurumi
6. 1a, 8x (9)
7. 1a, 7x (8)
8. – 26. 8x

Kulaklar (2tane)
Ten rengi iple örmeye başlıyoruz.
1. Sh içine 4x, 1zincir çekip dön
2. 1v, 6x, 1v (10)


Ayaklar (2tane)
Ten rengi iple örmeye başlıyoruz.
1. 6 zincir çekiyoruz ve ikinci ilmekten itibaren 4x, aynı yere 3x, 3x, 1v (12)
2. 1v, 3x, 3v, 3x, 2v (18)
3. 1a, 1x, 1a, 1x, 1a, 10x (15)
4. 15x
leithygurumi
5. (1x, 1v)*3, 1v, 8x (19)
6. 1x, 1zincir dön
7. – 10. 11x, 1zincir, dön
11. – 15. 3x, 1zincir, dön
Linkteki görsellere bakarak ayağı düzgün şekilde dikiyoruz. Ardından üst taraftaki ilmeklerle örmeye devam ediyoruz.


16. 21x
17. (5x, 1a)*3 (18)
18. 1a, 7x, 1a,3x, 1a, 2x (15)
19. 1a, 7x, 1a, 4x (13)
20. 4x, 1a, 5x, 1a (11)
21. – 31. 11x
leithygurumi
32. 1x, 3v, 7x (14)
33. 1x, 3a, 7x (11)
34. 8x, 1v, 2x (12)
35. 12x
36. (3x, 1v)*3 (15)
37. – 45. 15x
46. 10x, 1v, 1x, 1v, 1x, 1v (18)
İpi koparmadan vücudu örmeye devam ediyoruz.
Vücut
İki bacağı yan yana getiriyoruz
47. Birinci bacak üzerinden 18x örüyoruz, ardından ikinci bacak üzerinden de 18x örerek bacakları birbirine birleştiriyoruz. (36)
48. – 52. 36x
53. 18x, (1x, 1a)*6 (30)
54. – 64. 30x
leithygurumi
65. 2x, 1a, 14x, 1a, 10x (28) (Eksiltmeler özellikle tam sağ ve tam sol tarafa gelmeli!)
66. 4 sık iğneyi aynı anda örüyoruz, 10x, 4 sık iğneyi aynı anda örüyoruz, 5x, 1a, 3x (21)
Unutmadan bu dörtlü azaltmalara sonrasında kolları dikeceğiz. Bilginiz olsun.
67. (1x, 1a)*7 (14)
68. (5x, 1a)*2 (12)
69. (1x, 4x)*2 (10)
70. – 76. 10x


Elbise
Beyaz iple örmeye başlıyoruz.
(Elbiseyi istediğiniz şekilde de örebilir, süsleyebilirsiniz.)
1. 22 zincir çekiyoruz ve ikinci ilmekten itibaren (2x, 1v)*7, 1zincir, dön (28)
2. (3x, 1v)*7, 1zincir, dön (35)
3. (6x, 1v)*5, 1zincir, dön (40)
4. 6x, 4zincir çekiyoruz, 8x atlıyoruz, 12x, 4 zincir çekiyoruz, 8x atlıyoruz, 6x, 1zincir, dön(32)
5. 32x, 1zincir, dön
leithygurumi
6. (3hdc, 1hdc v)*8, 1zincir, dön (40)
7. (4hdc, 1hdc v)*8, 1zincir, dön (48)
8. (5hdc, 1hdc v)*8, 1zincir, dön (56)
9. – 10. 56hdc, 1zincir, dön (56)
11. (13hdc, 1hd v)*4, 1zincir, dön (60)
12. – 13. 60hdc, 1zincir, dön (60)
14. (14hdc, 1hdc v)*4, 1zincir, dön (64)
15. 64hdc, 1zincir, dön
leithygurumi
16. BLO 64hdc, 1zincir, dön
17. 64hdc, 1zincir, dön


18. BLO 64hdc, 1zincir, dön
19. 64hdc bitir.
Elbiseyi bebeğin üzerine giydirdikten sonra arkasını ister dikersiniz, ister düğmelerle kapatırsınız. Bu kısım sizing hayal gücünüze kalmış.
(Blo kısımlarından arta kalan floyu süsleme yapmak için aynı ilmek içine (1x, 1hdc, 2dc, 1hdc,1x)yapıyorsunuz, 1 sık iğne atlayıp aynı işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar ilerliyorsunuz. )

Kanatlar

Kanatların video anlatımı linktedir: https://www.youtube.com/watch?v=Zcmg-UdXlHo


Amigurumi Angel Doll English Pattern
↓↓↓

Head
Start with skin color yarn.
1. 14 sc in magic ring.
2. (4inc, 3sc)*2 (22)
3. [(1sc,1inc)*4, 3sc]*2 (30)
4. [(2sc,1inc)*4, 3sc]*2 (38)
5. [(3sc,1inc)*4, 3sc]*2 (46)
6. [(4sc,1inc)*4, 3sc]*2 (54)
7. – 17 54sc
leithygurumi
18. (7sc, 1dec)*6 (48)
19. (6sc, 1dec)*6 (42)
20. (5sc, 1dec)*6 (36)
21. (4sc, 1dec)*6 (30)
leithygurumi
22. (3sc, 1dec)*6 (24)
23. (2sc, 1dec)*6 (18)
24. (1sc, 1dec)*6 (12)
25. 6dec (6)
Look at the link for eyes…

Arms (Make 2)
Start with skin color yarn.
1. 5sc in magic ring.
2. 5inc (10)
3. – 5. 10sc
leithygurumi
6. 1dec, 8sc (9)
7. 1dec, 7sc (8)
8. – 26. 8sc

Ears (Make2)
Start with skin color yarn.
1. 4sc in magic ring, make 1 chain and return.
2. 1inc, 6sc, 1inc (10)


Legs (Make 2)
Start with skin color yarn.
1. Make 6chain and start second chain,  4sc, 3sc in 1 sc, 3sc, 1inc (12)
2. 1inc, 3sc, 3inc, 3sc, 2inc (18)
3. 1dec, 1sc, 1dec, 1sc, 1dec, 10sc (15)
4. 15sc
leithygurumi
5. (1sc, 1inc)*3, 1inc, 8sc (19)
6. 1sc, 1 chain and return
7. – 10. 11sc, make 1 chain and return
11. – 15. 3sc, make 1 chain and return

16. 21sc
17. (5sc, 1dec)*3 (18)
18. 1dec, 7sc, 1dec, 3sc, 1dec, 2sc (15)
19. 1dec, 7sc, 1dec, 4sc (13)
20. 4sc, 1dec, 5sc, 1dec (11)
21. – 31. 11sc
leithygurumi
32. 1sc, 3inc, 7sc (14)
33. 1sc, 3dec, 7sc (11)
34. 8sc, 1inc, 2sc (12)
35. 12sc
36. (3sc, 1inc)*3 (15)
37. – 45. 15sc
46. 10sc, 1inc, 1sc, 1inc, 1sc, 1inc (18)
Don’t cut the yarn. Continue making body part.

Body
47. Make 18sc on the first leg, make 18sc on the second leg. (36)
48. – 52. 36sc
53. 18sc, (1sc, 1dec)*6 (30)
54. – 64. 30sc
leithygurumi
65. 2sc, 1dec, 14sc, 1dec, 10sc (28)
66. Dec 4sc together, 10sc, dec 4sc together, 5sc, 1dec, 3sc (21)
67. (1sc, 1dec)*7 (14)
68. (5sc, 1dec)*2 (12)
69. (1sc, 4sc)*2 (10)
70. – 76. 10sc

Dress
Start with white yarn
1. Make 22 chain, and start second chain, (2sc, 1inc)*7, make 1 chain and return (28)
2. (3sc, 1inc)*7, make 1 chain and return (35)
3. (6sc, 1inc)*5, make 1 chain and return (40)
4. 6sc, make 4 chain, skip 8 sc, 12sc, make 4 chain, skip 8sc, 6sc, make 1 chain and return(32)
5. 32sc, make 1 chain and return
leithygurumi
6. (3hdc, 1hdc inc)*8, make 1 chain and return (40)
7. (4hdc, 1hdc inc)*8, make 1 chain and return (48)
8. (5hdc, 1hdc inc)*8, make 1 chain and return (56)
9. – 10. 56hdc, make 1 chain and return (56)
11. (13hdc, 1hd inc)*4, make 1 chain and return (60)
12. – 13. 60hdc, make 1 chain and return (60)
14. (14hdc, 1hdc inc)*4, make 1 chain and return (64)
15. 64hdc, make 1 chain and return
leithygurumi
16. BLO 64hdc, make 1 chain and return
17. 64hdc, make 1 chain and return
18. BLO 64hdc, make 1 chain and return
19. 64hdc bitir.
( 16 and 18 rows FLO (1x, 1hdc, 2dc, 1hdc, 1x) in 1 sc and continue making the ending.Wings pattern on the youtube video, look at the video: https://www.youtube.com/wdectch?inc=Zcmg-UdSClHo


Hiç yorum yok :